Adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezeléséről

A PROSPERO Könyvei Budapest Könyvkereskedelmi és Könyvtárellátó Kft. (székhely: 1066 Budapest, Weiner Leó utca 20.; email: prospero@prospero.hu; telefonszám: (06-1) 302-8444; a továbbiakban: „Prospero”) kezeli az Ön személyes adatait, és adatkezelőként meghatározza az adatkezelés célját, és az adatkezelés eszközeit.
Az Ön személyes adatait a webáruházunkban regisztráció létrehozása, a webáruházunkban történő vásárlás, és (külön hozzájárulás alapján) hírlevél küldése, illetve (külön hozzájárulás alapján) személyes, az Ön által preferált témákra és eddigi vásárlásaira alapozott, Önnek szóló algoritmussal automatikusan létrehozott hírlevél összeállítása és küldése céljából kezeljük. A webáruházban történő regisztráció és vásárlás esetén az adatokat a fiók törléséig kezeljük (kivéve, amennyiben a további adatkezelés jogszabályi kötelezettségünk), a hírlevél küldése és a hírlevél összeállításához szükséges profilalkotás esetén pedig folyamatosan, ezen szolgáltatásunk fenntartásáig (kivéve, amennyiben a további adatkezelés jogszabályi kötelezettségünk). A megőrzési idő végén az Ön személyes adatait töröljük, vagy statisztikai felhasználás céljára anonimizáljuk.
Az Ön személyes adatainak kezelésének jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) („GDPR”) 6. cikk 1) bekezdés a) pontja, azaz a Prospero részére a személyes adatai kezeléséhez adott önkéntes hozzájárulás (webáruházunkban történő regisztráció során és hírlevél küldés, továbbá hírlevél összeállításához szükséges profilalkotás esetén) és amennyiben fiókján keresztül rendel tőlünk, a GDPR 6. cikk 1) bekezdés b) pontja, mivel az az így létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges.
Az Ön alábbi személyes adatait kezeljük regisztráció és vásárlás során: név, emailcím, telefonszám, számlázási, szállítási, levelezési cím, korábbi rendelések adatai.
Az Ön alábbi személyes adatait kezeljük hírlevélküldés és a hírlevél összeállításához szükséges profilalkotás esetén: név, továbbá hogy milyen nyelvű és témájú kiadványok, kulcsszavak érdeklik, korábbi vásárlásaiból következtetve milyen szerzők és milyen kiadványok érdekelhetik.
Nem közöljük az Ön személyes adatait harmadik féllel, kivéve a következő partnereinket: Prime Rate Kft. (1044 Budapest, Megyeri út 53.), amely cég nyomdai szolgáltatást nyújt a papíralapú hírlevelek esetén. Wildom Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1146 Budapest, Hermina út 17., 10. emelet), AMONKA Kft. (1196 Budapest, Nagysándor József utca 178.), Kazár József e. v. (1039 Budapest, Ármány utca 7.), P92 IT Solutions Kft. (1038 Budapest, Fürdő utca 2.), amelyek informatikai szolgáltatásokat nyújtanak a Prospero számára. Fáma First Kft. (1194 Budapest, Viola u. 38.), FoxPost Zrt. (3300 Eger, Maklári út 119.), amelyekkel a megrendelt termékeket szállítjuk ki vásárlóink részére, amennyiben nem a személyes átvételt választják. Robox Kft. (2013 Pomáz, Mester utca 2.), amely cég a prosperoD.hu áruházunkból történő rendelés esetén logisztikai szolgáltatásokat nyújt a Prospero számára. Conto Point Bt. (1092 Budapest, Bakáts tér 3. 3. em. 1.), amely cég könyvelési szolgáltatásokat nyújt a Prospero részére. Ezen partnereink adatfeldolgozónak, és nem harmadik félnek minősülnek.
A személyes adatait nem továbbítjuk harmadik országba, azaz az Európai Gazdasági Közösség területén kívülre.
A személyes adataihoz Ön hozzáférést kérhet a Prosperótól, továbbá joga van a személyes adatai helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását kérni. Ön továbbá tiltakozhat is az adatkezelés ellen, és megilleti Önt az adathordozhatósághoz való jog is.
Önt megilleti az a jog is, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulások bármelyikét bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Személyes adataival automatikus döntéshozatal nem történik. Hozzájárulása esetén profilalkotás történik személyes adataival; az Ön által webáruházunkban megtekintett kiadványok alapján kíséreljük meg felmérni vásárlási igényeit, és egy azt lefedő, személyre szabott hírlevelet készíteni Önnek.
Végül Önt megilleti a jog, hogy panaszt nyújtson be a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).