Tájékoztatás adatkezelésről

A PROSPERO Könyvei Budapest Könyvkereskedelmi és Könyvtárellátó Kft. (székhely: 1066 Budapest, Weiner Leó utca 20.) által végzett adatkezelés az érintettek hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés célja hírlevél küldése. A jogalapot az érintettek hozzájárulása biztosítja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Itv".) alapján. Az adatkezelésre jogosult személye: PROSPERO Könyvei Budapest Könyvkereskedelmi és Könyvtárellátó Kft. Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig. Az adatfeldolgozásra jogosultak személye: Prime Rate Kft. (1044 Budapest, Megyeri út 53.) és Könyvműhely | Z-Press Kiadó (3532 Miskolc, Liszt Ferenc utca 16/A), mindkét cég nyomdai szolgáltatást nyújt a papíralapú hírlevelek esetén.
A kezelt adatokat az adatkezelő és az adatfeldolgozók munkatársai ismerhetik meg.
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
(i) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (ii) személyes adatainak helyesbítését, valamint (iii) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a személyes adatának kezelése elleni tiltakozás során az Itv. által meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. Az érintett meghatározott esetekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) is fordulhat.
Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy az oldalon a Google AdWords és a Facebook rendszerében történő hirdetések céljára remarketing célú adatgyűjtés folyik. Ha nem szeretné, hogy oldalunk későbbi hirdetés céljából sütit (cookie) helyezzen el az Ön böngészőjében, tiltsa le a sütik elhelyezését böngészőjében. (PL. Firefoxban az Eszközök/Beállítások/Adatvédelem menüpont alatt.) A témával és a sütik kezelésével kapcsolatban részletes információkat és segítséget talál a következő oldalon: http://www.youronlinechoices.com/.